Žurnāls / Par žurnālu
Par žurnālu
*

Galvenais redaktors A. Čate

Latvijas Universitāte

Starptautiskais zinātniskais žurnāls „Механика композитных материалов” („Mechanics of Composite Materials”) iznāk sešas reizes gadā, sākot no 1965.g. (līdz 1979.g. „Механика полимеров”).

Ar mums sadarbojas zinātnieki ne tikai no bijušās PSRS, bet arī no citām valstīm visā pasaulē. Žurnāls tiek izdots gan krievu, gan angļu valodā. Tā tulkojumu angļu valodā publicē Springer Science + Business Media, Inc.

Cover
Journal

Žurnālu anotē šādi izdevumi:

Academic OneFile, Academic Search, Chemical Abstracts Service (CAS), ChemWeb, CSA, Current Abstracts, Current Contents/Engineering, Computing and Technology, Earthquake Engineering Abstracts, EBSCO, EI-Compendex, Engineered Materials Abstracts, Gale, Google Scholar, INIS Atomindex, INSPEC, Journal Citation Reports/Science Edition, Materials Science Citation Index, OCLC, Polymer Library, ProQuest, Reaction Citation Index, Science Citation Index Expanded (SciSearch), SCOPUS, Summon by Serial Solutions, VINITI - Russian Academy of Science.

Žurnāls publicē oriģinālu eksperimentālo un teorētisko pētījumu rezultātus par kompozīto materiālu, ka arī to matricu un stiegrojuma, īpašībām un uzvedību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta sekojošām tēmām:

  • sabrukums, nogurums un ilglaicīgā stiprība;
  • materiālu un konstrukciju optimālās projektēšanas metodes;
  • ilglaicīgo īpašību prognozēšana un novecošanās problēmas;
  • nesagraujošās pārbaudes;
  • tehnoloģijas mehāniskie aspekti;
  • kompozītie materiāli civilajā būvniecībā un infrastruktūrā;
  • nanokompozītu mehānika;
  • biokompozītu mehānika.

Autoru ievērībai
Krievu un/vai labā angļu valodā uzrakstītus manuskriptus sūtīt žurnāla redakcijai uz adresi:

23 Aizkraukles iela, Rīga, LV-1006, Latvija.
Kontakts elektroniskā formā (EN): contact us