Žurnāls / Par žurnālu
Par žurnālu

Galvenais redaktors A. Čate

Latvijas Universitāte

Starptautiskais zinātniskais žurnāls „Механика композитных материалов” („Mechanics of Composite Materials”) iznāk sešas reizes gadā, sākot no 1965.g. (līdz 1979.g. „Механика полимеров”).

Ar mums sadarbojas zinātnieki ne tikai no bijušās PSRS, bet arī no citām valstīm visā pasaulē. Žurnāls tiek izdots gan krievu, gan angļu valodā. Tā tulkojumu angļu valodā publicē Springer Science + Business Media, Inc.

Cover
Journal

Žurnālu anotē šādi izdevumi:

Academic OneFile, Academic Search, Chemical Abstracts Service (CAS), ChemWeb, CSA, Current Abstracts, Current Contents/Engineering, Computing and Technology, Earthquake Engineering Abstracts, EBSCO, EI-Compendex, Engineered Materials Abstracts, Gale, Google Scholar, INIS Atomindex, INSPEC, Journal Citation Reports/Science Edition, Materials Science Citation Index, OCLC, Polymer Library, ProQuest, Reaction Citation Index, Science Citation Index Expanded (SciSearch), SCOPUS, Summon by Serial Solutions, VINITI - Russian Academy of Science.

Žurnāls publicē oriģinālu eksperimentālo un teorētisko pētījumu rezultātus par kompozīto materiālu, ka arī to matricu un stiegrojuma īpašībām un uzvedību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta sekojošām tēmām:

  • stiprība un sabrukums;
  • bojājumu mehānika un nogurums;
  • skaitliskās metodes un optimālā projektēšana;
  • ilglaicīgo īpašību prognozēšana, apkārtējas vides ietekme un novecošanās;
  • nesagraujošās pārbaudes;
  • tehnoloģijas mehāniskie aspekti, polimēru kausējumu reoloģija, biokompozīti;
  • nanokompozītu mehānika.

Autoru ievērībai
Krievu un/vai labā angļu valodā uzrakstītus manuskriptus sūtīt žurnāla redakcijai uz adresi:

23 Aizkraukles iela, Rīga, LV-1006, Latvija.
Kontakts elektroniskā formā (EN): contact us