Zinātnes infrastruktūras attīstība
ERAF_logo EK_logo IPM logo
 

Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts" projekts
„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju
Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskas infrastruktūras attīstīšana”

Aizkraukles iela 23, Rīga, LV – 1006
Tālrunis +371 67551145
Fakss +371 67820467

LU PMI Projekta atbildīgā persona – Vairis Štrauss, mob.+37129392142