Uzņēmējdarbība un inovācijas
ERAF_logo EK_logo IPM logo
 


Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts „Ceļu aizsargbarjeras no
polimērkompozīta materiāla un to izgatavošanas tehnoloģija”


Projektu īsteno Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru 
mehānikas institūts”. Projekts tiek īstenots no 2011.gada janvāra 36 mēnešu garumā.

Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”.
Atbilstošā aktivitāte 2.1.1.1."Atbalsts zinātnei un pētniecībai".

Vienošanās Nr. 2010/0282/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/091.