Home / Institūts / Institūta vēsture /Svarīgi Datumi
Svarīgi Datumi

Nozīmīgi datumi

1963.g. 8. maijs — Latvijas PSR Ministru padomes lēmums Nr.275 par Polimēru mehānikas institūta dibināšanu
1965.g. — J. Tarnopoļskim piešķir Latvijas PSR Valsts prēmiju
1965.g. — P. Linartam un Ļ Faitelsonam piešķir Latvijas PSR Valsts prēmiju
1965.g. — Iznāk Vissavienības žurnāla "Механика полимеров" pirmais numurs. Žurnāls ar nosaukumu "Polymer Mechanics" tiek tulkots angļu valodā un publicēts Amerikas Savienotajās Valstīs
1965.g. 10.−12. novembris — I Vissavienības polimēru mehānikas konference (825 dalībnieki)
1967.g. — Institūta ietvaros nodibina zinātniskās aparātbūves speciālais konstruktoru biroju ar eksperimentālo ražošanu (birojs pārtrauca savu darbību 1992.g.)
1967.g. — Nododa ekspluatācijā laboratorijas korpusa jaunceltni
1969.g. — Institūts iegūst tiesības piešķirt akadēmisko grādu „zinātņu kandidāts” (PhD Rietumu valstīs)
1969.g. — Institūta dibinātājam un pirmajam direktoram A. Mālmeisteram piešķir goda nosaukums „Sociālistiskā darba varonis”
1970.g. — Institūts iegūst pirmo lieljaudas datoru "Dņepr"
1971.g. 10.−12. novembris — II Vissavienības polimēru mehānikas konference (612 dalībnieki)
1971.g. — nodibina biomehānikas laboratoriju (1987.g. laboratorija pārcelta uz Rīgas Politehnisko institūtu, tagadējo Rīgas Tehnisko universitāte)
1972.g. — A. Balodim, V. Latišenko, I. Matīsam un M. Medvedevam piešķir Latvijas PSR Valsts prēmiju
1972.g. — G. Teteram piešķir Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Frīdriha Candera balvu
1974.g. — Institūts iegūst pirmo minidatoru HP 9600
1974.g. — V. Kasjanovam piešķir Latvijas PSR komjaunatnes prēmiju
1975.g. 28.−31. oktobris — 1. Vissavienības konference par biomehānikas problēmām
1976.g. 10.−12. novembris — III Vissavienības polimēru mehānikas konference (380 dalībnieki, tostarp desmit no trim sociālisma valstīm)
1976.g. — I. Knētam un B. Puriņai piešķir Latvijas PSR Valsts prēmiju
1976.g. — J. Urzumcevam un R. Maksimovam piešķir Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Frīdriha Candera balvu
1977.g. — Institūtā nodibina Specializēto doktora grāda aizstāvēšanas padomi
1977.g. 06.−07. oktobris — PMI organizēta I polimēru mehānikai veltītā jauno speciālistu konference (76 referāti)
1978.g. 04.−07. septembris — 1. Padomju - Amerikas simpozijs par kompozītmateriālu sabrukšanu (60 dalībnieki no ASV,PSRS, Lielbritānijas, Francijas un Vācijas)
1979.g. — žurnāla "Механика полимеров" / "Polymer mechanics" nosaukumu nomaina ar "Механика композитных материалов" / "Mechanics of Composite Materials". Žurnāls tiek indeksēts izdevumos Chemical Abstracts, Applied Mechanics Rewiev, u.c., kā arī ietverts ISI Material Science Citation Index datubāzē
1979.g. 18.−20. aprīlis — 2. Vissavienības konference par biomehānikas problēmām (398 dalībnieki, tostarp 23 no ārzemēm)
1979.g. — Institūts iegūst servohidraulisko testēšanas sistēmu MTS 809.40
1979.g. — institūts iegūst datoru ES 1022
1979.g. 04.−05. oktobris — PMI organizēta II polimēru mehānikai veltītā jauno speciālistu konferencē (70 referāti)
1980.g. 29.−31. oktobris — IV Vissavienības polimēru un kompozītmateriālu mehānikas konference (125 referāti, 430 dalībnieki)
1980.g. — Dielektriskās konstantes mērītājam IDP 7211 starptautiskajā Plovdivas (Bulgārija) gadatirgū piešķir Zelta medaļu
1981.g. 08.−09. oktobris — III polimēru mehānikai veltītā jauno speciālistu konference, (120 dalībnieki, 106 referāti)
1981.g. 22. un 23. oktobris — 1. kompozītmateriālu nesagraujošas testēšanai un īpašību diagnostikas konference (63 referāti, 98 dalībnieki)
1981.g. 28. oktobris — 5. Vissavienības simpozijs par sintētisko polimēru izmantošanu medicīnā (96 referāti, vairāk nekā 200 dalībnieki)
1981.g. — A. Mālmeisteram, V. Tamužam un G. Teteram piešķir Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Frīdriha Candera balvu
1982.g. — A. Bogdanovičam piešķir Latvijas PSR komjaunatnes prēmiju
1982.g. — A. Krēgeram, R. Maksimovam, A. Malmeisteram, V. Tamužam un G. Teteram piešķir Latvijas PSR Valsts prēmiju
1983.g. 20.−22. aprīlis — 3. Vissavienības konference par biomehānikas problēmām (389 referāti, vairāk nekā 200 dalībnieki)
1983.g. 11.−13. oktobris — 5. Vissavienības polimēru un kompozītmateriālu mehānikas konference (219 referāti, 350 dalībnieki)
1983.g. — R. Maksimovam piešķir PSRS Ministru padomes balvu
1984.g. 17.−19. aprīlis — Vissavienības seminārs par metāla kompozītmateriāliem (220 dalībnieki)
1984.g. 30. oktobris − 01. novembris — 2. kompozītmateriālu nesagraujošas testēšanas un īpašību diagnostikas konference (62 referāti, 80 dalībnieki)
1985.g. — A. Mālmeisteram, V. Tamužam, J. Tarnopolskim un G. Teteram piešķir PSRS Valsts prēmiju
1986.g. 18.−20. novembris — 6. Vissavienības polimēru un kompozītmateriālu mehānikas konference (350 dalībnieki)
1988.g. 01.−03. novembris — 3. kompozītmateriālu nesagraujošas testēšanas un īpašību diagnostikas konference (80 dalībnieki)
1988.g. — Dielektriskajam spektrometram 7051 starptautiskajā Leipcigas pavasara gadatirgū piešķir Zelta medaļu
1989.g. 23.−26. maijs — 1. padomju−Amerikas simpozijs par polimērmateriālu mehāniku (155 dalībnieki, tostarp 29 no ASV)
1989.g. — A. Bogdanovičam piešķir Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Frīdriha Candera balvu
1990.g. 17.−19. aprīlis — 7. Vissavienības polimēru un kompozītmateriālu mehānikas konference (290 dalībnieki)
1990.g. 17.−21. septembris — I Baltijas−Skandināvijas mehānikas simpozijs
1991.g. − 1993.g. — Institūtam piešķir 15 Latvijas Zinātnes padomes finansējuma grantus
1991.g. 22.−24. oktobris — Starptautiska konference par kompozītmateriālu nesagraujošas testēšanas un īpašību diagnostikas
1992.g. — institūtā nodibina Habilitācijas un promocijas padomi
1992.g. — Eksperti no Dānijas Pētniecības padomes dod augstu novērtējumu institūta zinātniskajai darbībai
1993.g. 22. janvāris — Institūts tiek iekļauts Latvijas valsts Uzņēmumu reģistrā kā bezpeļņas valsts zinātniskā iestāde − Latvijas Zinātņu akadēmijas Polimēru mehānikas institūts
1993.g. 29. janvāris — Vitautu Tamužu ievēlē par institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētāju
1993.g. 30. aprīlis — Juri Jansonu ievēlē par institūta direktoru
1993.g. 20.−22. aprīlis — 8. Starptautiska kompozītmateriālu mehānikas konference (115 dalībnieki no 11 valstīm)
1994.g. − 1996.g. — Institūtam piešķir 15 Latvijas Zinātnes padomes finansējuma grantus
1995.g. 15.−18. maijs — EK Džoula 2 projektam veltīts seminārs (30 dalībnieki no 7 valstīm)
1997.g. 16. jūlijs — Latvijas Republikas MK rīkojums Nr 364 par Polimēru mehānikas institūta iekļaušanu Latvijas Universitātē kā bezpeļņas valsts zinātnisko uzņēmumu "Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts"
1995.g. 17.−20. oktobris — 9. starptautiska kompozītmateriālu mehānikas konference
1997.g. — profesoram Ļ. Faitelsonam piešķir Vinogradova balvu
1997.g. − 2000.g. — institūtam piešķir 15Latvijas Zinātnes padomes finansējuma grantus, tai skaitā 13 fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem un divām valsts nozīmes pētniecības programmām
1998.g. 20.−23. aprīlis — 10. Starptautiska kompozītmateriālu mehānikas konference (180 dalībnieki no 15 valstīm)
1998.g. — institūtā izveido konstrukciju materiālu mehāniskās testēšanas laboratoriju
1998.g. — profesoram J. Tarnopoļkim piešķir Latvijas Zinātņu akadēmijas Frīdriha Candera balvu
2000.g. — apstiprina institūta Promocijas padomi
2000.g. 11. −15. jūnijs — 11. Starptautiska kompozītmateriālu mehānikas konference (146 dalībnieki no 20 valstīm)
2000.g. — profesoram V. Tamužam piešķir Latvijas Zinātņu akadēmijas un akciju sabiedrības "Grindeks" balvu
2000.g. — S. Tarasovam piešķir Latvijas Zinātņu akadēmijas gada balva jaunajiem zinātniekiem
2001.g. — 2004.g. − Institūtam piešķir 15 Latvijas Zinātnes padomes finansējuma grantus fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem
2002.g. — 2005.g. − Institūtam piešķir divus Latvijas Zinātnes padomes finansējuma grantus sadarbības projektiem
2002.g. 09.−13. jūnijs — 12. Starptautiska kompozītmateriālu mehānikas konference (149 dalībnieki no 19 valstīm)
2002.g. — V. Poļakovam piešķir Latvijas Zinātņu akadēmijas Frīdriha Candera balvu
2004.g. — O. Starkovai piešķir Ludviga un Māra Jansonu balva jaunajiem zinātniekiem
2004.g. — E. Spārniņam piešķir Akciju sabiedrības "Aldaris" balva jaunajiem zinātniekiem
2004.g. 16.−20. jūnijs — 13. Starptautiska kompozītmateriālu mehānikas konference (159 dalībnieki no 34 valstīm, 382 autoru no 34 valstīm 169 referāti)
2004.g. − 2006.g. — institūtam piešķir divus Latvijas Zinātnes padomes finansējuma grantus fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem
2005.g. − 2008.g. — institūtam piešķir deviņus Latvijas Zinātnes padomes finansējuma grantus fundamentāliem un lietišķiem pētījumu projektiem
2005.g. — V. Tamužam piešķir− LR Ministru kabineta balvu
2006.g. − 2009.g. — institūtam piešķir divus Latvijas Zinātnes padomes finansējuma grantus sadarbības projektiem
2006.g. — O. Starkovai piešķir trīsgadīgu SIA "LˋOréal Baltic" un UNESCO Latvijas Nacionālas komisijas stipendiju "Sievietēm zinātnē"
2006.g. 29. maijs − 2. jūnijs — 14. Starptautiska kompozītmateriālu mehānikas konference, (174 dalībnieki no 27 valstīm, 423 autoru no 37 valstīm 189 referāti)
2006.g 1. jūnijs — institūts tiek iekļauts Latvijas valsts Uzņēmumu reģistrā kā Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts"
2006.g 18. decembris — institūta Zinātniskā padome apstiprina ilgtermiņa stratēģijas plānu "Polimēru mehānikas institūta attīstības stratēģija"
2007.g. — T. Glaskovai piešķir Latvijas Zinātņu akadēmijas gada balva jaunajiem zinātniekiem
2008.g. — profesoram V. Tamužam piešķir Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu par Latvijas materiālu mehānikas skolas izveidi
2008.g. 26.−30. maijs — 15. Starptautiska kompozītmateriālu mehānikas konference (164 dalībnieki no 26 valstīm, 505 autoru no 33 valstīm 214 referāti)
2009.g. — institūtam piešķir septiņus Latvijas Zinātnes padomes finansējuma grantus fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem
2009.g. — A. Lagzdiņam piešķir Latvijas Zinātņu akadēmijas Frīdriha Candera balvu par darbu ciklu plastiskuma teorijas darbu ciklu
2009.g. — Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija piešķir sertifikātu par nopelniem Jurim Jansonam sakarā ar nozīmīgu gadadienu dzīvē un ievērojamu ieguldījumu materiālzinātnes attīstībā un Latvijas zinātnes organizēšanā
2009.g. — T. Glaskovai piešķir trīsgadīgu SIA "LˋOréal Baltic" un UNESCO Latvijas Nacionālas komisija stipendiju "Sievietēm zinātnē"
2009.g. — institūts sāk piedalīties Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Cilvēkresursu iesaistīšana mūsdienu kompozītmateriālu kompleksā izpēte" darbu izpildē
2010.g. — 2012.g. − institūtam piešķir trīs Latvijas Zinātnes padomes finansējuma grantus fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem
2010.g. 24.−28. maijs — 16. Starptautiska kompozītmateriālu mehānikas konference (161 dalībnieki no 25 valstīm, 451 autoru no 28 valstīm 204 referāti)
2010.g. — Institūts sāk piedalīties četru Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu darbu izpildē
2011.g. — J. Andersonam piešķir Latvijas Zinātņu akadēmijas Frīdriha Candera balvu
2011.g. — institūts sāk realizēt trīs ERAF projektus
2011.g. 6. maijs — E. Plūmi ievēlē par institūta direktoru
2011.g. 14. oktobris — J. Jansonu ievēlē par institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētāju
2012.g. — Institūts sāk piedalīties ERAF projekta " Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra infrastruktūras attīstība" darbu izpildē
2012.g. 29. maijs − 1. jūnijs — 17. Starptautiska kompozītmateriālu mehānikas konference (174 dalībnieki no 24 valstīm, 477 autoru no 36 valstīm 218 referāti)