Home / Konference / Programma
Konferences programma

VISPAĀRĪGAIS DARBA GRAFIKS

  • 2. jūnijs – reģistrācija, svinīgā pieņemšana
  • 3. jūnijs – konferences atklāšana, mutiskie referāti
  • 4. jūnijs – mutiskie un stenda referāti
  • 5. jūnijs – mutiskie referāti, konferences bankets
  • 6. jūnijs – mutiskie referāti, konferences slēgšana

 

MCM-2014 PROGRAMME (EN)