Home / Konference / Par konferenci
Par konferenci

2. jūnijs – 6. jūnijs, 2014, Rīga, Latvija

Šī konference ir veltīta Polimēru mehānikas institūta 50. gadadienai un ir turpinājums iepriekšējām sanāksmēm, kas tiek regulāri noturētas Rīgā (Jūrmalā) kopš 1965.g. XVIII Starptautiskajā konferencē tiks apspriestas tradicionālās tēmas. Parasti Rīgas konferencēs piedalās 200 – 300 zinātnieku. Tādējādi tās piedāvā labu iespēju tikties kolēģiem no visas pasaules.

Konferenci organizē:

Polimēru mehānikas institūts

un to atbalsta:

Logo

Zinātniskajā programmā paredzēti plenārie ziņojumi, kā arī mutiskie un stenda referāti.

Svarīgi datumi

  • 2013. g. 1.decembris 2014. g. 15. janvāris – vienu lappusi garu tēžu iesniegšana.
    Konferences tēžu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2014. gada 15. janvārim.
  • 2014. g. 1. februāris – pieņemšanas paziņojumu izsūtīšana autoriem.
  • 2014. g. 1. marts – pēdējais termiņš referāta pilna teksta iesniegšanai.
  • Līdz 2014. g. 1. aprīlim tiks izsūtīta konferences programma, un tā būs pieejama internetā.

MCM konference tēžu šablons ir norādīts sadaļā LEJUPIELĀDE.

Konferences oficiālā valoda būs angļu valoda.

Tēžu krājums būs dabūjams konferences atklāšanas dienā.

Autori tiek lūgti pilnus referātu tekstus noformēt tāpat kā rakstus žurnālam Mechanics of Composite Materials. Tos var vai nu iesniegt tieši konferences zinātniskajam sekretāram  vai arī atsūtīt žurnālam  elektroniski. Referātu (rakstu) teksti var būt angļu vai krievu valodā.

LEJUPIELĀDE
MCM-2014 PROGRAMME (EN) (*.pdf, 249 kB).
Pirmā cirkulārā vēstule (EN) (*.pdf, 164 kB).
Otrā cirkulārā vēstule (EN) (*.pdf, 271 kB).
MCM konferences tēžu šablons (EN) (*.doc, 49 kB). 
Guide for the Oral Presentation and Posters (EN) (*.pdf, 26 kB).

Norādījumi par mutiskajiem vai stenda referātiem: konferences sēdes būs apgādātas ar Power Point aparātu, epidiaskopu, videofilmu projektoru un iekārtām plakātu un eksponātu demonstrēšanai. Plakātu izmēri būs detalizēti otrā cirkulārā vēstulē.