Home / Institute / Publications / Books and Booklets
Selected Publications

Books and Booklets

2014

 1. Eighteen International Conference Mechanics of Composite Materials, June 2 - 6, 2014, Riga, Latvia: Book of Abstracts / eds. V. Tamužs, K. Cīrule, and V. Kulakovs; Institute of Polymer Mechanics, University of Latvia. – Riga, 2014. – 205 p.
 2. Eighteen International Conference Mechanics of Composite Materials, June 2 - 6, 2014, Riga, Latvia: Programme. – Riga, 2014. – 22 p.

2012

 1. Seventeenth International Conference Mechanics of Composite Materials, May 28-June 1, 2012, Riga, Latvia: Book of Abstracts / eds. V. Tamužs, K. Cīrule, and V. Kulakovs; Institute of Polymer Mechanics, University of Latvia. – Riga, 2012. – 240 p.
 2. Seventeenth International Conference Mechanics of Composite Materials, May 28-June 1, 2012, Riga, Latvia: Programme. – Riga, 2012. – 24 p.
 3. Aniskevich K., Starkova O., Jansons J., and Aniskevich A. Long-Term Deformability and Aging of Polymer Matrix Composites. – New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012. – 250 p. – (Polymer Science and Technology). – ISBN 978-1-61470-291-7; NOVA Publishers.

2011

 1. Aniskevich K., Starkova O., Jansons J. and Aniskevich A. Deformational Properties of Silica Filled Styrene-Butadiene Rubber under Uniaxial Tension. – New York: Nova Science Publishers, Inc., 2011. – 52 p. – (Materials Science and Technologies). – ISBN 978-1-61324-414-2; NOVA Publishers.

2010

 1. Bibliogrāfija = Bibliography = Библиография 2008-2009: [217 nos.] / sastād. I. Pērkone. – Rīga: [Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts], 2010. – 32 lpp.
 2. Sixteenth International Conference Mechanics of Composite Materials, May 24-28, 2010, Riga, Latvia: Book of Abstracts / eds. V. Tamužs, K. Cīrule, and V. Kulakovs; Institute of Polymer Mechanics, University of Latvia. – Riga, 2010. – 220 p.
 3. XVI International Conference MCM-2010: Mechanics of Composite Materials, May 24-28, 2010, Riga, Latvia: Programme. – [Riga], 2010. – 21 p.

2008

 1. Bibliogrāfija = Bibliography = Библиография 2006-2007: [212 nos.] / sastād. I. Pērkone. – Rīga: [Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts], 2008. – 38 lpp.
 2. Fifteenth International Conference Mechanics of Composite Materials, May 26-30, 2008, Riga, Latvia: Book of Abstracts / eds. V. Tamužs, K. Cīrule, and A. Lagzdiņš; Institute of Polymer Mechanics, University of Latvia. – Riga, 2008. – 298 p.
 3. XV International Conference MCM-2008: Mechanics of Composite Materials, May 29-June 2, 2006, Riga, Latvia: Programme. – [S. l.], 2008. – 31 p.

2006

 1. Bibliogrāfija = Bibliography = Библиография 2004-2005: [261 nos.] / sastād. I. Pērkone. – Rīga: [Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts], 2006. – 40 lpp.
 2. EUREKA – inovācijai: Eiropas programma EUREKA inovācijai ražošanā un tehnoloģiju attīstībā / red. Dr. I. Beverte. – Rīga: Latvijas Tehnoloģiskais centrs, 2006. – 87 lpp.
 3. Miķelsons J., Salenieks N., Štrauss V. Mēriekārtu atbilstības novērtēšana: rokasgrāmata. – Rīga: RKI, LKPF, 2006. – 95 lpp. – Izstrādāta LR IZM Tirgus orientētā pētījumu projekta TOP 05-81 ietvaros. – Drukātā un e - versijā.
 4. Fourteenth International Conference Mechanics of Composite Materials, May 29-June 2, 2006, Riga, Latvia: Book of Abstracts / eds. V. Tamužs, K. Cīrule, and A. Lagzdiņš; Institute of Polymer Mechanics, University of Latvia. – Riga, 2006. – 229 p.
 5. XIV International Conference MCM-2006: Mechanics of Composite Materials, May 29-June 2, 2006, Riga, Latvia: Programme. – [S. l.], 2006. – 30 p.

2004

 1. Thirteenth International Conference “Mechanics of Composite Materials”, May 16-20, 2004: Book of Abstracts / eds. V. Tamužs, K. Cīrule, and A. Lagzdiņš; Institute of Polymer Mechanics, University of Latvia. – Riga, 2004. – 218 p.

2003

 1. Design of End Termination: Progressive Report According to the Agreement between Institute of Polymer Mechanics of Latvian University and NKT Flexibles [Denmark] / Institute of Polymer Mechanics, University of Latvia. – Riga, December 2002. – January 2003. – 53 p.
 2. Portnov G., Cruz I., Arias F., and Fiffe R. P. Flywheels for Low-Speed Kinetic Energy Storage Systems / Informes Técnicos Ciemat. – [S. l]: Ministerio de Ciencia y Tecnología, Diciembre, 2003. – 1031. – 21 p. – Document DOE/TIC.4584–R7.

2002

 1. Design of End Termination.Progressive Report on Investigation According to the Agreement between Institute of Polymer Mechanics of University of Latvia and NKT Flexibles. – Rīga: IMP, 2002. – 53 p.
 2. Size Effect in UD CFRPs (Review). – Report on 020702 Pipe Strength Project between Institute of Polymer Mechanics of University of Latvia and NKT Flexibles I/S. – Rīga: IMP, 2002. – 48 p.
 3. Tensile Tests of UD Tape CRFP. – Progressive Report No. 3 on 020702 Pipe Strength Project between Institute of Polymer Mechanics of University of Latvia and NKT Flexibles. – Rīga: IMP, 2002. – 7 p.
 4. Twelfth International Conference Mechanics of Composite Materials, June 9-13, 2002: Book of Abstracts / eds. V. Tamužs, K. Cīrule, and A. Lagzdiņš; Institute of Polymer Mechanics, University of Latvia. – Riga, 2002. – 236 p.

2001

 1. Mehānikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca: termini 4 valodās: latviešu, angļu, vācu, krievu; skaidrojumi latviešu valodā / sast. A. Lagzdiņš, V. Tamužs (aut. kol. vad.), G. Teters, J. Vība. – Rīga: Latvijas Nacionālā mehānikas komiteja, 2001. – 264 lpp.

2000

 1. Tamuzs V., Romalis N., and Petrova V. Fracture of Solids with Microdefects. – Huntington, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2000. – 238 p.
 2. Eleventh International Conference on Mechanics of Composite Materials: Conference MCM–2000 (June 11-15, 2000, Riga, Latvia): Book of Abstracts / eds. V. Tamužs, K. Cīrule, A. Lagzdiņš, K. Aniskevich, and V. Kulakov. – Riga: IPM, University of Latvia, 2000. – 238 p.